Organizatorzy konferencji i redaktorzy naukowi Dziennika Juliusza Zdanowskiego

   od lewej dr hab., prof. US Tomasz Sikorski, prof. dr hab. Janusz Faryś, 
          dr hab., prof. US Henryk Walczak, prof. dr hab. Adam Wątor

Zdanowski_konf

Zdanowskix-1