gabinet  J.Moraczewskiego 1918 - 1919

Gabinet  J.Moraczewskiego 1918 – 1919

premier RP Antoni Ponikowski 1921 - 1922

Premier RP Antoni Ponikowski 1921 – 1922

gabinet W.Witosa 1926

Gabinet W.Witosa 1926

Podpisanie konstytucji kwietniowej 1935 r.

Podpisanie konstytucji kwietniowej 1935 r.

gabinet F.S. Składkowskiego 1936 - 1939

Gabinet F.S. Składkowskiego 1936 – 1939

Juliusz Zdanowski - autor Dziennika

Juliusz Zdanowski – autor Dziennika