PROGRAM KONFERENCJI

Powitanie uczestników i otwarcie konferencji   – godz. 10.00 – 10.10

/Dziekan Wydziału Humanistycznego –  dr hab., prof. US  Barbara Kromolicka/

 

Godz.

Referaty – moderator dr hab., prof. US Tomasz Sikorski

10.10 – 10.30

Ku Niepodległej. Polskie programy polityczne 1917 – 1918 – prof. dr hab. Adam Wątor (IHiSM)

10.30 – 10.50

Odbudowa Państwa Polskiego 1918 – 1919 – prof. dr hab. Janusz Faryś (IHiSM/IH PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim)

10.50 – 11.10

Koncepcja PPS porządku społecznego i gospodarczego w Niepodległej Polsce 1918 – 1921 – dr Adam Urbanowicz (PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim)

11.10 – 11.30

Sojusze polityczno – wojskowe Polski w latach 1919 – 1926 – dr hab., prof. US Henryk Walczak (IHiSM)

11.30 – 11.50

Dyskusja

 

Przerwa  – godz.11.50 – 12.10

 

Godz.

Referaty – moderator dr hab., prof. US Henryk Walczak

12.10 – 12.30

„Na Wawel między króle ponieśli Hetmana.” Mit, legenda, kult Józefa Piłsudskiego w polskiej opinii publicznej (1918-1939) – dr hab., prof. US Tomasz Sikorski (IHiSM)

12.30 – 12.50

Pedagogika II Rzeczypospolitej : wychowanie czy już indoktrynacja?  – dr Joanna Król  (Instytut Pedagogiki US)

12.50 – 13.10

Polskie Siły Powietrzne w walce o Niepodległą 1939-1945 r.- mgr Krzysztof Rosiak

13.10 – 13.30

Prezentacja Dziennika Juliusza Zdanowskiego t.II (prof. dr hab. Janusz Faryś, dr hab., prof. US Tomasz Sikorski, dr hab., prof. US Henryk Walczak, prof.  dr hab. Adam Wątor)

 

Podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji – godz. 13.30 -13.45

/prof. dr hab. Janusz Faryś/