1. Adam Andrzej Urbanowicz – PPS koncepcja porządku społecznego i gospodarczego w niepodległej Polsce 1918 -1921.

2. Adam Wątor – Ku niepodległej

3. Henryk Walczak – Sojusze polityczno – wojskowe II Rzeczypospolitej

4. Janusz Faryś – Na drodze do niepodległości

5. Tomasz Sikorski – Mit i legenda Józefa Piłsudskiego

6. Joanna Król – Pedagogika państwowa w Drugiej Rzeczypospolitej, wychowanie czy już indoktrynacja?